JSME VÁŠ PARTNER PRO KOMPLETNÍ DODÁVKY LAKOVEN

Stříkací kabiny uzavřené

Panelové kabiny

Uzavřené stříkací kabiny zajišťují splnění požadavků hygienických a bezpečnostních předpisů a dodržení emisních limitů při povrchové úpravě výrobků nanášením nátěrových hmot.

V kabinách je možné nanášet kapalné nátěrové hmoty jak rozpouštědlové tak i vodouředitelné.

Rozměrově jsou kabiny určeny pro povrchovou úpravu různých typů výrobků od středně velkých (například palet), přes osobní automobily až po velkorozměrové výrobky (například železniční vagony).

Kabiny jsou řešeny tak, že umožňují kromě vlastního nanášení nátěrových hmot i vytěkání rozpouštědel a sušení nanesených nátěrových hmot při zvýšené teplotě pracovního prostředí.

Podle používaných druhů a množství nátěrových hmot je možno volit mezi suchým a nebo mokrým odlučovacím systémem.

Kabiny jsou dodávány ve třech provedeních skeletu

  • panelová neizolovaná kabina – skelet je tvořen ocelovými sloupky, nosníky a panely
  • panelová izolovaná kabina - skelet je sestaven ze speciálních izolovaných panelů
  • zděná kabina – skelet je postaven z cihel nebo jiných stavebních materiálů

Zděné kabiny

Příslušenství

V rámci příslušenství je možno kabinu vybavit zařízením pro dopravu výrobků, obslužnými plošinami, zařízením pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, zařízením pro zachycování těkavých látek, stříkací technikou apod.

Varianty řešení

V případě specifických požadavků je možno kabinu řešit s otevřeným stropem (pro rozměrné výrobky zavážené jeřábem). Pro nanášení nátěrových hmot na spodní části výrobků lze kabinu vybavit provětrávaným sníženým pracovištěm nebo zvedacím zařízením.

Kabiny s otevřeným stropem

1
návrh
technologie
povrchové
úpravy
2
zpracování
projektové
dokumentace
3
výrobu
a dodávku
zařízení
4
montáž
a uvedení
do provozu
5
zaškolení
obsluhy
6
záruční
a pozáruční
servis
7
dodávky
náhradních dílů
a filtračních
náplní
Řešení na míru
na základě osobního
kontaktu se zákazníkem